Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cam kết hỗ trợ GDNN Việt Nam

.

 

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cam kết hỗ trợ GDNN Việt Nam - Ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đề xuất những nội dung đề nghị GIZ hỗ trợ như: Tổ chức các Hội thảo về xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch và cấu trúc lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp; bổ sung và xây dựng mới các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; Tư vấn, hỗ trợ để nhân rộng mô hình đào tạo chất lượng cao đã được Đức hỗ trợ tại một số trường ở Việt Nam trước đây; hỗ trợ bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các chương trình đào tạo chuyển giao từ Đức; Đào tạo đội ngũ giáo viên, giảng viên hạt nhân, cốt cán để nhân rộng việc bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp tham gia hợp tác đào tạo; Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng bá về giáo dục nghề nghiệp, khởi nghiệp,...

TS Juergen Hartwig – Giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam cho rằng những đề xuất của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cơ bản đều nằm trong nhiệm vụ được giao của chương trình dự án. GIZ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam với đội ngũ chuyên gia tư vấn về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh đã cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của GIZ trong thời gian qua và mong tiếp tục có sự phối hợp tốt giữa Tổng cục và GIZ trong thời gian tới. Với các nội dung, chương trình đề xuất của Tổng cục, ông Minh đề nghị các Vụ, đơn vị tiếp tục làm việc với GIZ để thống nhất nội dung, công việc và thời gian triển khai đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành.


PHƯƠNG MINH

Nguồn: baodansinh.vn