Lịch sử phát triển của tiền tệ

.
dollar-currency-money-us-dollar-47344.
 

Nó là vật ngang giá chung, thước đo giá trị, công cụ tích trữ, … giúp việc giao thương của con người dễ dàng hơn rất nhiều.

Đồng tiền đã phát triển qua nhiều giai đoạn và ngày càng thuận tiện hơn cho người dùng: hàng đổi hàng, tiền vàng, tiền kim loại, tiền giấy, tiền điện tử,… Đồng tiền khác nhau ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ. Cho đến năm 2012, đã có 167 loại tiền tệ khác nhau lưu hành trên thế giới.

Infographic dưới đây tổng hợp các mốc phát triển của đồng tiền trên thế giới.

tien-te
 
tien-te1
tien-te1

 

tien-te2
tien-te2

khoahoc.tv

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn