Thủ tướng phê chuẩn ông Lê Tiến Châu là Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

.

Cụ thể, tại Quyết định 489/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu

Đồng thời, tại Quyết định 488/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 486/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Tại Quyết định 487/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh thôi giữ chức Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/4/2018 để nghỉ hưu theo quy định.

  • Tag:
  • Lê Tiến Châu
  • Tân Chủ tịch UBDN tỉnh Hậu Giang
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu
  • Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng
  • Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh
Nguồn: infonet.vn