Ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

.
Ông Trần Cẩm Tú - tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú cũng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

Ông Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961, quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11,12.

Trước khi được bầu, phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ông Trần Cẩm Tú từng có thời gian công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, sau đó về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 8/2011, ông được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Từ tháng 1/2015 đến nay, ông thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, chuyển về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

  • Tag:
  • Trần Cẩm Tú
  • tiểu sử Trần Cẩm Tú
  • Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nguồn: infonet.vn